Bucureşti, 20 mai 2011 – Direcţia Generală pentru Mediu a Comisiei Europene lansează cea de-a doua etapă din cadrul campaniei de comunicare a strategiei de biodiversitate pentru anul 2020. Lansarea noii campanii are loc în preajma Zilei Internaţionale a Diversităţii Biologice – stabilită în data de 22 mai de către Naţiunile Unite pentru a promova şi a face cunoscute problemele importante privind biodiversitatea. Pornind de la succesul înregistrat ca urmare a acţiunilor desfăşurate în cadrul primei etape ale campaniei, noua etapă urmăreşte să stabilească legături pe termen lung între indivizi şi grupuri de indivizi care îşi iau angajamentul de susţinere a biodiversităţii. Această nouă fază le oferă celor interesaţi oportunitatea de a primi informaţii şi recomandări legate de modul în care se pot implica în protejarea biodiversităţii. Aceştia vor primi sfaturi legate de modul în care se pot implica, atât ei înşişi, cât şi prietenii lor, în acţiuni de protejare a biodiversităţii. Punctul central al noi campanii este o aplicaţie 3D inedită creată pe pagina de Facebook dedicată campaniei Biodiversitatea, care le va permite utilizatorilor să includă poza de profil a tuturor prietenilor pentru a forma una dintre mascotele campaniei: Veveriţa Roşie, Tonul, Stejarul, Broasca sau Vrabia. Campania Comisiei Europene – Biodivesitatea a înregistrat un succes considerabil în anul 2010, prin activităţi de comunicare care au avut ca obiectiv sublinierea modului în care viaţa noastră depinde de biodiversitate. În mai multe ţări europene au fost dezvoltate evenimente publice stradale, cu acţiuni ce au scos în evidenţă riscurile diminuării biodiversităţii prin vizualuri de impact reprezentând scene de crimă realizate prin linii trasate în jurul victimelor virtuale. Peste 16.000 de oameni au participat la evenimente şi s-au implicat activ în cadrul acţiunilor legate de biodiversitate. Web site-ul dedicat campaniei (www.contamuniipealtii.eu) a înregistrat peste 3.7 milioane de vizite, filmul viral creat în urma campaniei a avut peste 1.9 milioane de vizionări, iar pagina de Facebook cu aplicaţia specială a înregistrat peste 55.000 de utilizatori activi. De asemenea, în anul 2010, campania Biodiversiatea a fost premiată la “European Excellence Award”, categoria de Mediu şi Ecologie. Competiţie 2011 În noua etapă a campaniei Biodiversitatea 2011, cetăţenii Europei pot câştiga o excursie pentru două persoane în România, în regiunea Transilvania. Câştigătorul competiţiei va petrece o săptămână în mijlocul naturii, bucurându-se de rarităţile naturii precum observarea urşilor, alături de un ghid personal pe toată durata excursiei. De asemenea, câştigătorul va avea asigurat transportul şi cazarea. Mecanismul competiţiei Pentru a participa la competiţie, utilizatorii de Facebook trebuie sa viziteze pagina de Facebook a campaniei Biodiversitatea şi să utilizeze aplicaţia Biodiversifică-ţi Prietenii (Biodiversify Your Friends) – http://apps.facebook.com/biodiversity/. Astfel, pozele tuturor prietenilor se vor transforma în mascota aleasă. După finalizarea acestui proces, utilizatorii trebuie să îşi demonstreze angajamentul de implicare în protejarea biodiversităţii prin acţiuni concrete. Acest angajament poate fi exprimat prin cuvinte, filme sau poze. În urma unui vot a utilizatorilor de Facebook, cele mai de impact 10 acţiuni vor fi jurizate de către Comisia Europeană care va decide câştigătorul final. Concursul se va desfăşura în perioada 20 mai – 31 iulie 2011. Ce înseamnă şi de ce este importantă biodiversitatea? Biodiversitatea – o varietate imensă de ecosisteme, specii şi gene care ne înconjoară – reprezintă asigurarea noastră de viaţă, oferindu-ne mâncare, apă, aer proaspăt, tratamente şi adăpost, ne fereşte de dezastre naturale şi de boli şi contribuie la echilibrarea climei. De asemenea, biodiversitatea reprezintă capitalul nostru natural, oferindu-ne servicii în cadrul unui ecosistem care ne susţine economia. Deteriorarea sau diminuarea biodiversităţii pun în pericol aceste servicii: vom pierde specii şi habitate, bogăţiile şi beneficiile pe care ni le oferă natura şi ne punem astfel în pericol bunăstarea. În prezent, numărul speciilor pe cale de dispariţie se află la un nivel îngrijorător. Având ca principală cauză activităţile oamenilor, speciile sunt în prezent distruse de până la 1000 de ori mai repede decât în mod natural: conform datelor FAO, 60% dintre ecositemele lumii sunt degradate sau folosite nesustenabil; 75% dintre speciile de peşti sunt supra-exploatate sau degradate, iar 75% din diversitatea genetică a recoltei agricole a fost pierdută la nivel global începând cu 1990. Aproximativ 13 milioane de hectare de păduri tropicale sunt tăiate în fiecare an, iar 20% dintre recifurile de corali tropicali au dispărut. În UE, doar 17% dintre habitate şi specii şi 11% dintre ecosistemele cheie protejate de legislaţia europeană sunt în stare bună. Toate acestea se întâmplă în pofida acţiunilor întreprinse pentru a combate pierderea biodiversităţii, acţiuni care au venit ca urmare a stabilirii obiectivului UE pentru biodiversitate pentru 2010, stabilit în anul 2001. Beneficiile acestor acţiuni au fost contrabalansate de presiunea continuă şi în creştere asupra biodiversităţii şi componentelor acesteia, înmulţirea speciilor străine, poluarea şi schimbările climatice. Alte cauze indirecte, cum ar fi creşterea populaţiei, lipsa de informare cu privire la importanţa biodiversităţii şi faptul că valoarea economică a biodiversităţii nu este reflectată în deciziile luate pentru protejarea acesteia, au un impact important asupra biodiversităţii. Este evident faptul că oamenii trebuie să acţioneze urgent, să se informeze legat de consecinţele acţiunilor pe care le întreprind şi să-şi schimbe atitudinea pentru bunăstarea planetei. Acesta este obiectivul campaniei Biodivesitatea desfăşurată de Direcţa Generală pentru Mediu. Strategia Uniunii Europene pentru Biodiversitate În data de 3 mai 2011, Comisia Europeană a adoptat o nouă strategie pentru a stopa diminuarea biodiversităţii şi a ecosistemelor în cadrul Uniunii Europene, până în anul 2020 – Asigurarea noastră de viaţă, capitalul nostru natural: strategia UE pentru biodiversitate pentru anul 2020. Noua strategie se aliniază cu două angajamente pe care liderii UE şi le-au luat în luna martie 2010. Primul angajament este şi obiectivul menţionat în slogan: „Oprirea pierderii biodiversităţii şi degradării serviciilor oferite de ecosisteme în UE până în 2020 şi refacerea acestora pe cât posibil, sporind în acelaşi timp contribuţia UE pentru evitarea pierderii biodiversităţii la nivel global”. Cel de-al doilea angajament este reprezentat de viziunea pentru anul 2050: „Până în anul 2050, biodiversitatea Uniunii Europene şi serviciile oferite de ecosisteme – capitalul natural – sunt protejate, valorificate şi restaurate corespunzător pentru valoarea intrinsecă a biodiversităţii şi pentru contribuţia esenţială a acestora la bunăstarea oamenilor şi la prosperitatea economică şi pentru ca schimbările majore cauzate de pierderea biodiversităţii să fie evitate.” De asemenea, noua strategie este aliniată cu angajamentele globale făcute la Nagoya, în luna octombrie 2010, în cadrul Convenţiei pentru Diversitate Biologică, când liderii mondiali au adoptat un pachet de măsuri pentru a aborda pierderea biodiversităţii în următoarea decadă. Există şase obiective mari şi 20 de acţiuni pentru a ajuta Europa să-şi atingă obiectivul. Cele şase obiective se referă la: implementarea legislaţiei UE cu privire la mediu pentru protejarea biodiversităţii; o mai bună protecţie a ecosistemelor şi folosirea infrastructurilor verzi; folosirea agriculturii şi acţivităţilor forestiere sustenabile; administrarea corectă a stocurilor de peşte; control sporit a speciilor străine; contribuţie sporită a UE pentru evitarea pierderii biodiversităţii. Pentru mai multe informaţii, accesaţi link-urile: Website-ul campaniei: www.contamuniipealtii.eu Aplicaţia de Facebook: http://apps.facebook.com/biodiversity/ Asigurarea noastră de viaţă, capitalul nostru natural: Strategia UE pentru biodiversitate pentru anul 2020: http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/2020/1_EN_ACT_part1_v7%5b1%5d.pdf Politica UE de mediu: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


Leave a Comment

Your email address will not be published.

*